Házasságkötéskor a jegyespárok komolyan gondolják ígéretüket, miszerint jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban támogatják majd egymást. Ez azonban az évek múlásával sok esetben megkopik, a kapcsolat megromlik. Mi lesz a válás után? Követelhet a volt házastárs támogatást a volt párjától? Mikor és mire kötelezi a volt házastársat a törvény? Melyek a házastársi tartás szabályai?

Mi a házastársi tartás?

„A házassági életközösség megszűnése esetén házastársától, a házasság felbontása esetén volt házastársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani.” – mondja ki a Polgári Törvénykönyv

A házastársi tartás tehát nem minden esetben jár. Csak meghatározott körülmények esetén igényelhető. Nem arról van hát szó, amit a filmekben láthatsz, mikor a dúsgazdag volt férj köteles jelentős vagyonnal támogatni, eltartani volt feleségét. A tartási kötelezettséget ne keverd össze a házastársi vagyonközösség megosztásával, bár a felek erről is rendelkezhetnek egy megállapodásban.

Miért létezik a házastársi tartás?

A házasság különös védelemben részesül, a házastársaknak speciális jogai és kötelezettségei vannak. A házastársak kötelesek közös céljaik érdekében együttműködni és egymást támogatni.

A támogatási kötelezettség törvényben meghatározott esetben a házasság felbontását követően is fennmarad.

Mikor járhat a házastársi tartás?

A házastársi tartás alap feltétele, hogy az

  • az életközösség megszűnése, vagy
  • a házasság felbontása esetén jöhet szóba.

De további feltételek is vannak, mind a tartásra rászoruló, mind pedig a tartást nyújtó oldalán.

Önhibán kívüli rászorultság

Alapvető feltétel, hogy a tartást kérő volt házastárs önhibáján kívül nem tudja magát eltartani.

Maga a törvény nem határozza meg tételesen, hogy mit kell érteni rászorultság, illetve az önhiba hiánya alatt. A bíróságok ítélkezési gyakorlata azonban támpontot jelent ebben a kérdésben, bár minden eset más. Ezért döntés csak az adott helyzet feltérképezése után születhet.

Rászorultságról csak akkor beszélhetünk, ha a tartást igénylőnek nincs olyan jövedelme, keresete, egyéb vagyona, amiből megélhetését biztosíthatná.

Természetesen a bíróság a rászorultság megállapításakor figyelembe veszi az egyéb körülményeket is, vagyis a személy egészségi állapotát, munkaképességét is.

Önhiba hiánya akkor állhat fenn, ha valóban nem a tartást igénylőn múlik a kialakult helyzete.

Ha például lehetősége lenne munkaviszonyt létesíteni, de azt nem teszi meg, nem beszélhetünk önhiba hiányáról.

Házastársi tartás különös esetekben

A tartási kötelezettséggel kapcsolatban maga a törvény is meghatároz a fő szabály alóli kivételeket. Ezek közös nevezője, hogy valamilyen különös helyzet áll fenn.

  • Amikor a válást követően több év múlva igényelne tartást a volt házastárs

Ha a tartásra a házassági életközösség megszűnését követő öt év eltelte után válik rászorulttá a másik fél, tartást csak különös méltánylást érdemlő esetben követelhet.

  • A rövid ideig fennálló gyermektelen házasság esete

Az egy évnél rövidebb, gyermektelen házassági életközösség után a volt házastársnak rászorultsága esetén is csak az életközösség időtartamával megegyező időtartamra járhat a tartás. Bár lehetőség van arra, hogy a bíróság különös méltánylást érdemlő esetben eltérjen ettől a szabálytól.

A tartás nem jár mindenáron

„Nem köteles házastársát eltartani az, aki ezáltal a saját szükséges tartását vagy gyermekének tartását veszélyeztetné.” – mondja ki a törvény.

Az elsődleges tehát, hogy a személy saját magát és gyermekét megfelelően el tudja tartani. A volt házastárs csak ezt követően válhat jogosulttá a támogatására.

A volt házastárs érdemtelensége

A tartás nem jár minden esetben. Van, amikor a volt házastárs saját magatartása miatt nem érdemli meg, hogy ilyen segítséget kapjon. Ezek az érdemtelenség esetei, melyeket a törvény szabályoz.

Érdemtelen a tartásra az a házastárs vagy volt házastárs:

  • akinek súlyosan kifogásolható magatartása vagy életvitele járult hozzá a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához; vagy
  • aki a házassági életközösség megszűnését követően házastársának, volt házastársának vagy vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit durván sértő magatartást tanúsított.

Legtöbb esetben azonban kettőn áll a vásár, így az érdemtelenség elbírálásánál az arra hivatkozó fél magatartását is figyelembe kell venni.

Az újabb kapcsolat megszünteti a tartást

Ha a tartásra jogosult újabb házasságot köt, bejegyzett élettársi kapcsolatot hoz létre vagy élettársi kapcsolatot létesít, akkor megszűnik a korábbi házassága alapján fennálló házastársi tartásra való jogosultsága.

A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd

Az ÉRTHETŐ JOG célja, hogy mindenki számára elérhetővé és érthetővé tegye a jogot.
A célunk, hogy te is ismerd a jogaidat. Ha szeretnél hozzájárulni ehhez, támogasd a munkánkat egy kávé árával.


-----------------------

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vedd figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövess bennünket:ÉRTHETŐ JOG – A jogról könnyedén
www.erthetojog.hu
Hasznos tippek, tanácsok az ÉRTHETŐ JOG Facebook oldalán.