Hogyan történhet a munkakapcsolat megszüntetése? Mit jelent a felmondás, leépítés, lemondás, felmentés? Esetleg már olyat is hallottál, hogy rendkívüli felmondás? Sőt, az is ismerősen hangzik, hogy a munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése? Melyik mit jelent?

Munkaszerződés vagy polgári jogi szerződés?

Elsőként tisztázzunk egy lényeges dolgot. A polgári jogi szerződések olyan szerződések, melyek szabályait a Polgári Törvénykönyvben találjuk meg. Ilyen például a bérleti szerződés, a megbízási szerződés, az adásvétel, az ajándékozás vagy akár az öröklési szerződés is, de még hosszan sorolhatnánk.

A munkaszerződések szabályait a Munka Törvénykönyvében találhatjuk meg.

Mind a polgári jogi szerződések, mind a munkaszerződések megszüntetésénél lényeges, hogy csak az egyik fél akarja lezárni a kapcsolatot, vagy mindkét félnek ez a szándéka.

Ennek ellenére a munkaszerződések megszüntetésekor nem minden ugyanúgy történik, mint a polgári jogi szerződések megszüntetése során.

A munkaviszony megszűnik vagy megszüntetik?

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése nem ugyanazt jelenti.

A megszűnés valamilyen objektív körülmény folytán következik be, vagyis azt nem a munkáltató vagy munkavállaló kezdeményezi. A munkaviszony megszüntetése ellenben már a feleken múlik. A megszüntetéskor minden esetben a felek kezdeményezik a munkakapcsolat befejezését.

A munkaviszony megszűnik:

 • a munkavállaló halálával,
 • ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, vagyis a munkáltató jogait és kötelezettségeit nem viszi tovább egy másik cég, szervezet, akit jogutódnak tekinthetünk,
 • a határozott idejű munkaviszony esetén a határozott idő lejártával,
 • törvényben meghatározott más esetben.

A munkaviszony megszüntetése történhet:

 • a felek közös megegyezésével,
 • felmondással,
 • azonnali hatályú felmondással.

A munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

A munkakapcsolat megszüntetése történhet a felek közös megegyezésével. A szerződő felek közösen, a jövőre nézve szüntetik meg a munkaszerződést.

Azért mondjuk, hogy a szerződés megszüntetése a jövőre nézve történik, mert a munkaviszonyban addig eltelt időszakot a megszüntetés nem érinti. A megszüntetés napjától lesz igaz, hogy a munkaszerződés már egyik felet sem kötelezi.

A munkaszerződés felmondása vagy elbocsátás, kirúgás, kilépés?

A felmondás esetén csak az egyik fél akarja, hogy a munkaviszony véget érjen. A munkáltató általi felmondást a köznapi nyelvben hallhatod úgy is emlegetni, hogy elbocsátás vagy kirúgás, illetve a munkavállalói felmondás esetén a kilépés is előfordul.

A felmondás minden esetben csak az egyik fél döntése. A másik szerződő fél hozzájárulása, elfogadása, beleegyezése nem szükséges a felmondáshoz. Ami lényeges, hogy a másik felet megfelelő módon kell értesíteni.

A munkaviszony felmondásával kapcsolatban a Munka Törvénykönyve további szabályokat is előír. Ezek részleteibe most nem megyünk bele, mivel igen szerteágazó a téma. Lényeges például, hogy mikor lehet és mikor nem lehet felmondani, kell-e indokolni és hogyan, van-e felmondási idő, jár-e végkielégítés, stb.

A munkakapcsolat megszüntetése azonnali hatályú felmondással

Ahogyan az elnevezése mutatja, az azonnali hatályú felmondás esetén a munkaviszony azonnal megszűnik. Ekkor nincs felmondási idő, nem jár végkielégítés.

Mivel az azonnali hatályú felmondás komoly következménnyel jár, a törvény szigorúan szabályozza ennek feltételeit. Bármelyik fél csak akkor alkalmazhatja az azonnali hatályú felmondást, ha a másik fél

 • lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal és jelentős mértékben megszegi, vagy
 • olyan magatartást tanúsít, ami lehetetlenné teszi a munkaviszony további fenntartását.

De nem csak probléma esetén lehet azonnali hatállyal megszüntetni a munkaviszonyt. Például próbaidő alatt is van erre lehetősége bármelyik félnek.

Lehetséges a munkakapcsolat megszüntetése rendkívüli felmondással?

Ma már a rendkívüli felmondással nem találkozol a munkaviszony esetén.

A korábbi, 2012. előtti Munka Törvénykönyvében még rendkívüli felmondásként szerepelt az, amit ma azonnali hatályú felmondásnak nevezünk.

A leépítés

A leépítés jogi értelemben nem más, mint a csoportos létszámcsökkentés.

A csoportos létszámcsökkentésnek megvannak a maga sajátos szabályai. Ezeket a leépítést tervező munkáltatónak szigorúan be kell tartania.

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató meghatározott időszakot figyelembe véve

 • legalább 10 munkavállalótól válna meg, ha egyébként 20-nál több, de maximum 99 dolgozója van,
 • minimum a munkavállalók 10 százalékát küldené el, ha a munkavállalók száma 100 és 299 közötti, vagy
 • 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni.

Minden esetben további feltétel, hogy a megszüntetésekre a munkáltató működésével összefüggő ok miatt 30 napon belül kerülne sor.

A lemondás

A Munka Törvénykönyve nem minden munkakapcsolatot szabályoz. Vannak olyan speciális munkahelyek, ahol más jogszabályt is figyelembe kell venni. Ilyenek például a közalkalmazottakra vagy közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó törvények. Az érintett dolgozók minden esetben tisztában vannak (kell, hogy legyenek) vele, hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk, hiszen a szerződésük ezt minden esetben tartalmazza.

A lemondás az ő esetükben a munkaviszonynál meglévő munkavállaló általi felmondással egyenértékű.

A kormánytisztviselők a kormányzati szolgálati jogviszonyról bármikor lemondhatnak. De igaz ez a közalkalmazottakra is. A rájuk vonatkozó törvény úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti.

Természetesen a pontos részletszabályokat a dolgozóra vonatkozó jogszabály, illetve a szerződése határozza meg.

A munkakapcsolat megszüntetése felmentéssel

A közalkalmazottak, kormánytisztviselők esetén is van arra lehetőség, hogy a munkáltató döntsön a kapcsolat befejezéséről. Ezt nevezik felmentésnek.

A felmentés olyan, mint a Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói felmondás.

A szabályai persze nem ugyanazok, de hasonlóság felfedezhető, mint például a nem megfelelő munkavégzés esete.

A fentiek csupán betekintést nyújtanak a munka világának szabályaiba. Amennyiben a munkával kapcsolatban jogi problémába ütköznél, mindenképpen javaslom, hogy fordulj szakemberhez, aki segít az adott helyzetben eligazodni, megoldást találni.

A cikk szerzője: Dr. Kocsis Ildikó, ügyvéd

Az ÉRTHETŐ JOG célja, hogy mindenki számára elérhetővé és érthetővé tegye a jogot.
A célunk, hogy te is ismerd a jogaidat. Ha szeretnél hozzájárulni ehhez, támogasd a munkánkat egy kávé árával.


-----------------------

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vedd figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövess bennünket:ÉRTHETŐ JOG – A jogról könnyedén
www.erthetojog.hu
Hasznos tippek, tanácsok az ÉRTHETŐ JOG Facebook oldalán.